Op. Dr. SUNA ÖNDER

Op. Dr. SUNA ÖNDER

Ankara ilinde doğdum. Çankaya Lisesinden 1975 yılında mesun oldum.

Lisans Eğitimimi Ankara Tıp Fakültesinde 1982 yılında tamamladım.

1982-1984 yılları arasında Kamu görevimi Adana ilinde tamamladım. Daha sonra Ankara ilinde şimdiki adıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde çalışmaya başladım.

Daha sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı doktorluk görevimi yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimimi tamamladım.

Giresun , Denizli illerinde kamu görevimi yaptıktan sonra emekli olarak kamudan ayrıldım.

2006 yılından beri özel sağlık kuruluşlarında muhtelif şehirlerde birçok yerde hekimlik görevime devam ettim. Halen Özel Vitaline Tıp Merkezinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapmaktayım.